وارن بافت و پولدار شدن قسمت 3

وارن بافت و پولدار شدن قسمت سوم وارن بافت و پولدار شدن ۲ – برای آن چیزی که معتقد هستید، بجنگید. شرکت مهندسی مشاور آریان گستر مشاور ایزو و سایر سیستم های مدیریتی در زمینه مشاوره ایزو 13485 و اخذ گواهینامه CE  فعالیت می نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر با …

فروشنده حرفه‌ای

۲۰ خصوصیت یک فروشنده حرفه‌ای ۲۰ خصوصیت یک فروشنده حرفه‌ای را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت بعدی ۵ – زمان خود را روی چیزهایی (افرادی) صرف می‌کنند که اثر مثبت بر درآمدشان دارد و از صرف زمان روی چیزهایی (افرادی) می‌پرهیزند که برای‌شان هیچ بازگشتی ندارد. …