تاریخچه شرکت آمازون

تاریخچه شرکت آمازون:     (قسمت اول) شرکت آمازون در سال 1994 توسط آقای جف بزوس تاسیس شد وی همواره افسوس می خورد که چرا همزمان با آغاز موج تجارت اینترنتی وارد این حوزه نشده است وهدف اصلی راه اندازی این شرکت غلبه بر تمام این ناامیدی ها بود. وال …

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی     برداشت از کتاب کپسول مدیریت استراتژیک یکی از رویکردهای نوین در زمینه تدوین استراتژی، رویکرد اقیانوس آبی می باشد؛ این رویکرد بتوسط آقای پروفسور چان کیم و خانم پروفسور رنه مابورنه ابداع گردید؛ آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، این رویکرد …

مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر

مقاله در رابطه با کتاب خوانی و طول عمر   مطالعه کتاب نتایج یک تحقیق نشان داده که مطالعه کتاب به افزایش عمر کمک می‌کند، به گزارش «گاردین» تحقیقی که بر روی بیش از ۳۵۰۰ نفر انجام شده، نشان داد کتاب‌ خواندن بعنوان راهی برای تحمل شرایط زندگی، باعث افزایش …