کارگران و کارمندان

کارگران و کارمندان داستان مدیریتی زیر مواردی را در مورد کارگران و کارمندان ارائه می نماید: داستان مدیریتی ◊نزد یکی از دوستانم که مدیر کارخانه بزرگی در اصفهان بود سفارش پسر جوانی را برای استخدام در قسمت حسابداری کارخانه کردم. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …

هفت مشکل که شما را در محل کار ناشاد می‌سازد

هفت مشکل که شما را در محل کار ناشاد می‌سازد       کارگر یا مدیر موفق به جرات می‌توان گفت که هر کارمند،کارگر یا مدیر موفقی در جهان به بقیه توصیه می‌کند همان کاری را انجام دهند که دوستش دارند؛ چرا که آنها بر این اعتقادند کار کردن یک …