چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟

چرا بعضی شرکت‌ها کارکنان بد را اخراج نمی‌کنند؟       وقتی یک کارمند افتضاح اخراج نمی‌شود، معمولا به یکی از دلایل زیر است مدیر او نمی‌تواند خودش را وادار کند که وارد یک گفت‌وگوی دشوار شود. اینکه به یک نفر بگوییم «عملکردت ضعیف است» سخت است،اخراج کردن سخت است، …