نکته مدیریتی

نکته مدیریتی نکته مدیریتی را در متن زیر مشاهده کنید:   -اگر می‌خواهید دستاورد‌های عظیمی داشته باشید، مسلماً باید تیمی متشکل از افراد بزرگ را رهبری کنید. -جف بزوس بنیانگذار آمازون برای توصیف این افراد، متخصصین با استعداد را برگزیده است او باور دارد که تخصص داشتن به تنهایی اهمیت …