علی بابا چکار می کند؟

علی بابا چکار می کند؟ علی بابا چکار می کند؟با ما همراه باشید:     مهم ترین عناصر و هسته مرکزی شرکت علی بابا،فروشگاههای آنلاینش میباشد که در اینجا مهمترینشان میپردازیم: 1- علی بابا(Alibaba): بیزینس اولیه و هسته اصلی شرکت میباشد که تجار چینی می توانند محصولات خود را بر …