مشتری مداری

مشتری مداری و راز پیشرفت ایزادور شارپ، موسس و رییس هتل‌های زنجیره‌ای Four Seasons، رمز موفقیت خود را استخدام افرادی می‌داند که از اصل اعتقادی این شرکت،یعنی مشتری مداری – استقبال می‌کنند،دادن اختیار تصمیم‌گیری به کارمندانی که در بطن کار و در ارتباط مستقیم با مشتری هستند،بر این موفقیت افزوده …