به کارکنان اطلاعات بدهیم

چقدر باید به کارکنان اطلاعات بدهیم؟ ←نقش “توزیع کننده اطلاعات” یکی از نقشهای مهم مدیران است،اگر کارکنان را به موقع و به اندازه در جریان اطلاعات مربوط به سازمان قرار دهیم،این کار بر عملکرد آنها موثرخواهد بود. ←جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی …

نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن

نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن     دریافت بازخورد از دیگران مورد ارزیابی قرار گرفتن و دریافت بازخورد از دیگران را نعمت و فرصتی میدانم که به تکامل و توسعه ما کمک میکند. همه ما نقطه کور داریم؛ یعنی بخشی از خودمان را که احتمالا بیشتر از جنس نقاط ضعف …

نگهداشت کارکنان شایسته

نگهداشت کارکنان شایسته     متن زیر در مورد نگهداشت کارکنان شایسته می باشد با ما همراه باشید: تعریف کاکرنان شایسته کارکنان شایسته آنهایی هستند که از شنیدن خبر رفتنشان خواب از سرمان میپرد، به آنها وابسته ایم، به آنها نیاز داریم و روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم سیاستها و …