شش کلاه تفکر 

شش کلاه تفکر     بخش دوم جهت دادن به توجه روش شش کلاه، در واقع ابزاری است برای جهت دادن به توجه؛ زیرا توجه ما را به جنبه های خاصی از تفکر و نیز نوع خاصی از تفکر هدایت می کند در این مطلب قصد داریم کلاه ها را …

نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟

نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟     برنامه استراتژیک نقشه استراتژی یکی از اجزاء بسته برنامه استراتژیک می باشد که می بایست پس از تدوین استراتژی شرکت، ترسیم شود و به عبارتی پیشنیاز ترسیم نقشه استراتژی، استراتژی شرکت می باشد. اهداف استراتژیک مندرج نقشه استراتژی، ترسیم شماتیک اهداف …