تجربه‌های کارآفرینی

10درسی که به‌عنوان دانشجوی کارآفرینی از تجربه‌های خود آموختم: 1) سیستم آموزشی (مدرسه یا دانشگاه) خود را ترک نکنید: ◊تا زمانی‌که شرکت‌تان آنقدر موفق نشده است که تمام وقت شما صرف آن نشود،سیستم آموزشی فعلی خود را ترک نکنید. جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …