مدیران باهوش و کارآمد

نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊خیلی از ما در زندگی‌مان با پرسش‌هایی مواجه می شویم که پاسخ آنها را می دانیم،اما با این حال دوست داریم نظر …

بهبود فرآیند فروش

۱۶ سوالی که برای بهبود فرآیند فروش می باشد ۱۶ سوالی که برای بهبود فرآیند فروش می باشد را می تاونید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ۳ – آیا فرآیند فروش‌تان مدون و مستند است؟ قسمت بعد بدون تدوین و مستندسازی، فرآیند کارایی ندارد،برای ارزیابی فرآیند باید همه‌ی گام‌های آن …

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان : ویژگی ها و چارچوب ها       بخش بعدی ویژگی های نظارت و کنترل کارآمد ۱-مشارکت: باید کلیه کارکنان در کنار شهروندان در نظارت مشارکت داشته باشند. اعضایی که فواید و اهداف نظارت را میدانند و منافع خود، دستگاه، گروه و صنف …

نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار

نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار     خیلی از ما در زندگی‌مان با پرسش‌هایی مواجه می شویم که پاسخ آنها را می دانیم، اما با این حال دوست داریم نظر دیگران را هم جویا شویم. گاهی بعد از پرسیدن این سؤالات احساس کم هوشی کرده‌ایم، …