دامپینگ چیست؟!

دامپینگ چیست؟!   در بازرگانی بین‌المللی دامپینگ در بازرگانی بین‌المللی به معنی صادرات کالا با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار داخلی و هزینه نهایی آن کالا است، دامپینگ هم‌چنین به معنی شکستن قیمت توسط یک یا چند عرضه‌کننده نسبت به قیمت عرفی در بازار داخلی هم می‌شود.  زیان کوتاه‌مدت صادرکننده …