چگونه خود را مدیریت کنیم ؟

چگونه خود را مدیریت کنیم ؟       1- تعیین هدف اهداف خود را بطور واضح تعیین کنید. یعنی اهداف خاص داشته باشید. مثلا من هر روز یک ساعت مطالعه خواهم کرد. 2- تعیین اولویت زمینه‌های کلی اولویتها را بشناسید تا بتوانید از بین آنها دست به انتخاب بزنید. …