چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟چه نوع رئیسی ، پیر یا جوان ، خودی یا غریبه ، می تواند تضمین کند که شرکت شما از بحران در امان خواهد ماند ؟ در این مقاله در باره این پرسش و پاسخ های احتمالی آن توضیحاتی ارائه شده است …