مهارت کلیدی بازاریابی

مهارت کلیدی بازاریابی     قسمت دوم از سوم یک تمرین مهارتی بازاریابی برای رستوران زنجیره ای عناصر 9 گانه تعیین هویت برند را برای یک رستوران زنجیره ای تمرین کنید. شما مدیر بازاریابی یک رستوران زنجیره ای در تهران هستید. با فرض تسلط بر طرح تجاری و مدل کسب …