نجات مدير و سازمان از اسيب چاپلوسی

 5 راهكار عملی براي نجات مدير و سازمان از اسيب چاپلوسی   1) اولین نکته این است: • فکر نکنید در دام چاپلوسی نمی افتید، وقتی از انسان تعریف و تمجید می شود، هورمون های شادی آفرین مانند دوپامین شروع به ترشح می کنند و حس خوبی به فردی که …