شوخ‌ طبعی یا عادتی شبیه به تنفس

شوخ‌ طبعی یا عادتی شبیه به تنفس       شوخ‌طبعی از سازوکارهای دفاعی بسیارخوب، بالغ و سالم است. شوخ‌طبعی به عنوان سازوکاری در برابر استرس، تنیدگی، اضطراب و افسردگی عمل می‌کند. افراد شوخ‌طبع از هوش هیجانی و کفایت اجتماعی بالاتری برخوردارند. چهار سبک شوخ‌طبعی:   1- شوخ‌طبعی پرخاشگرانه: در …