تفاوت استراتژی و برنامه

تفاوت استراتژی و برنامه :   تفاوت استراتژی و برنامه: آیا برنامه ریزی استراتژیک معنی دار است؟   برنامه پیش بینی اقداماتی است که برای دست یابی به هدف خاصی انجام می گیرد.   پیشران برنامه ها زمان است و این با استراتژی که توسط فرصت به پیش رانده می …

عادات مغزی بر سازگاری با همکاران

چگونه عادات مغزی بر سازگاری با همکاران تاثیر می‌گذارد؟ چگونه عادات مغزی بر سازگاری با همکاران تاثیر می‌گذارد؟با ما همراه بمانید: ←اگرچه مغز ما 4 درصد توده بدن را شامل می‌شود،اما حداقل 20 درصد گلوکز خون بدن را مصرف می‌کند تا بتواند کار دشوار تفکر و راه‌اندازی بدن را انجام …

ویژگی های یک سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار یکی از روش های بالا بردن سیستم مدیریت کیفیت سازمان را می توانید با داشتن ایزو 9001 تامین کنید .   چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان …

سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. سازمان باید در همه شئون حرفه‌ای به گونه‌ای باشد …

سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ۱۴ ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱) مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: -در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. -سازمان باید در همه شئون حرفه‌ای به …