پیشنهادهای مدیریتی مدیرسبز

پیشنهادهای مدیریتی مدیرسبز   فقط بر مهم‌ترین کارها تمرکز کنید هیچ‌گاه زمان کافی برای انجام همه کارها وجود ندارد، اما همیشه برای انجام «مهم‌ترین کارها» وقت هست. پس هرگاه می‌خواهید کاری را شروع کنید از خود بپرسید: آیا این واقعا مهم‌ترین کار ممکن در این لحظه است؟ عادت کنید در …