موفقیت‌آمیز شکست بخوریم

موفقیت‌آمیز شکست بخوریم موفقیت‌آمیز شکست بخوریم با متن زیر همراه باشید و اطلاعاتی در این زمینه بدست بیاورید:     سه سال پیش، من و همکارانم پروژه‌ای جاه‌طلبانه را شروع کردیم. برای یافتن روشی‌هایی برای حل آن چالش پیچیده، شرکای محلی ما گروهی از افراد با چشم‌انداز به شدت متفاوت …