مهربان باشيم

آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟ آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟با ما همراه باشید:   امروزه در علم روانشناسی بحث “اعتمادبه‌نفس” جای خود را به “شفقت به خود” داده است در مورد اعتمادبه‌نفس لازم است خود را با دیگران مقایسه کنیم، باید در مسابقه‌ای که زندگی ترتیب داده نسبت …

کارمندان چاپلوس

کارمندان چاپلوس     رضایت شغلی کارمندان در محیطی که چاپلوسی وجود دارد، کارمندان غیرچاپلوس درگیر حس عدم امنیت در محل کار می‌شوند،آن‌ها نگران این می‌شوند که نکند چاپلوسی افراد دیگر، آن‌ها را در رقابت کاری عقب بیندازد. این حس منفی و نگرانی دائمی، حتما در راندمان کاری اثر منفی …