انواع رویه های موجود کدامند

انواع رویه های موجود کدامند انواع رویه های موجود کدامند با ما در متن زیر همراه بمانید: ←رویه‌ها پیش‌برنده‌ی کارهای یک شرکت هستند،در حالی که سیاست‌ها شیوه‌ی تصمیم‌گیری افراد را هدایت می‌کنند،رویه‌ها چگونگی انجام و تکمیل یک وظیفه یا فرآیند را نشان می‌دهند. رویه‌ها اغلب آموزشی ←رویه‌ها عمل محور هستند …