پوکا یوکه

پوکا یوکه پوکا- یوکه تکنیکی است برای  جلوگیری از بروز اشتباهات ساده انسان در هنگام انجام کار. اگرچه مفهوم پوکا- یوکه مدتها پیش و به گونه های مختلفی وجود داشته است ، اما یک مهندس ژاپنی به نام شی جی یو شینگو بود که این نظریه را به صورت ابزاری …