شغل های پشت میزی و نشستن طولانی

راهکارهایی برای کاهش عوارض خطرناک شغل های پشت میزی و نشستن طولانی       در جوامع امروزی تقریبا همه ی انسان ها به «بیماری نشستن» مبتلا شده اند. نشستن طولانی مدت چنان عوارض وحشتناکی برای سلامتی ما دارد که از آن به عنوان بیماری ای کشنده یاد می شود،اگر …