پرورش اینترنتی

استارتاپی برای پرورش اینترنتی گوسفند استارتاپی برای پرورش اینترنتی گوسفند که شما می توانید در متن زیر مطالب را دنبال بفرمایید: ←یک شرکت چینی پرورش گوسفند با راه اندازی یک اپلیکیشن تلفن همراه با عنوان “مرتع کمک رسانی به شین جیانگ” اقدام به پرورش اینترنتی گوسفند کرده است. راه اندازی …

انتظار نداشتن از دیگران

انتظار نداشتن از دیگران اضطراب ما را کم می کند انتظار نداشتن از دیگران اضطراب ما را کم می کند،با ما همراه باشید:   یک نکته مهم به منظور چاره اندیشی برای اضطراب این است که نباید از هم نوعان خود متوقع باشیم اگر ما به‌گونه‌ای زندگی کنیم که از …