پذیرش اشتباه

قدرت پذیرش اشتباه متن زیر مواردی را در مورد قدرت پذیرش اشتباه به اطلاع شما عزیزان می رساند:     در روزهای نخست کاری ام در نیویورک به رازی درباره شرکت پی بردم و به رئسم اطلاع دادم او با من مخالفت کرد و بحث شدیدی بین مان صورت گرفت،من …