استراتژی های پاسخ به ریسک

استراتژی های پاسخ به ریسک استراتژی های پاسخ به ریسک: شناسایی و تدوین استراتژیهای پاسخ به ریسک (Response Strategy) مدیر پروژه میبایست برای تمامی ریسک‌ها با درجه اهمیت بالا برنامه پاسخ تهیه نماید. در زمان تهیه برنامه پاسخ گزینه های مختلفی وجود دارد که وی میبایست در نظر بگیرد. نمونه …

پاسخ به ریسک

شناسایی و تدوین استراتژیهای پاسخ به ریسک (Response Strategy)       مدیر پروژه میبایست برای تمامی ریسک‌ها با درجه اهمیت بالا برنامه پاسخ تهیه نماید،در زمان تهیه برنامه پاسخ گزینه های مختلفی وجود دارد که وی میبایست در نظر بگیرد،نمونه پاسخ‌ها و استراتژی‌های ذیل از جمله مواردی هستند که …