اقتصاد جهان

کرونا با اقتصاد جهان چه می‌کند؟ کرونا با اقتصاد جهان چه می‌کند؟با ما همراه بمانید: 6) نهاد معتبر نسبت به آسیب‌های اقتصادی کرونا هشدار جدی داده‌اند. ♦«سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » می‌گوید: کرونا، اقتصاد جهان را با خطرناک‌ترین ریسک از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون، مواجه کرده است؛ …