بیکاری از کجا می‌آید؟

بیکاری از کجا می‌آید؟ ←بیکاری از کجا می آید؟با ما در متن زیر همراه بمانید تا به پاسخ این سوال برسیم: بخش اول استیون هورویتز ←با توجه به اینکه ما برای تأمین کالاهای اساسی و لوکس موردنیاز خود باید درآمدی داشته باشیم، بیکاری یکی از بدترین اتفاقات اقتصادی است که …