تکنیک مکث

تکنیک مکث تکنیک مکث را می توانید در متن زیر دنبال کنید:     تکنیک 3 ثانیه مکث: -مثلا تشنه ايد و ليوان آبی هم در دست داريد،قبل از آنکه آب را بنوشيد سه ثانيه مكث كنيد. -يا کسی از شما سؤالی ميپرسد، سريعا جواب ندهيد، سه ثانيه مكث کرده، …