شش عادت بد در مکالمات و چگونگی رفع آنها

شش عادت بد در مکالمات و چگونگی رفع آنها شاید متعجب شوید که در مورد بسیاری از افراد، گفته های آنها نیست که آنها را عقب نگاه می دارد، بلکه کارهایی است که انجام می دهند. در اینجا به 6 عادت بد می پردازیم که به ارتباطات شخصی صدمه می …

به جای محصول ارزش بفروشید

به جای محصول ارزش بفروشید به جای محصول ارزش بفروشید و متن زیر را دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۲-محصول شما منحصر به فرد است. مطمئن شوید که فروشندگان شما به درستی درک کرده‌اند که رقبای شما چه کسانی هستند و چرا محصول و خدمات شرکت شما از دیگر رقیبان متمایز …

6 عادت بد در مکالمات

6 عادت بد در مکالمات چیست؟ 6 عادت بد در مکالمات چیست؟با ما همراه باشید: چگونه این عادات بد را رفع کنیم؟ شاید متعجب شوید که در مورد بسیاری از افراد، گفته های آنها نیست که آنها را عقب نگاه می دارد،بلکه کارهایی است که انجام می دهند،در اینجا به …

تمرینات سخنوری

تمرینات سخنوری تمرینات سخنوری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:   ضبط صدا و تصویر سخنرانی های خود را ضبط کنید،(چه ویدیو و چه به صورت صوتی) و این فایل ها را چندین بار تماشا (ویا گوش) کنید،در هنگام مشاهده این فایل ها سعی کنید تا نقاط ضعف …