آموزه های مدیریتی موفقیت های بزرگ

آموزه های مدیریتی موفقیت های بزرگ     مدیریت روکس پاول روکس پاول،موسس و مدیر عامل + Thrive، یک مکمل تولید شده به‌منظور کاهش اثرات منفی الکل است که به‌تازگی در فصل نهایی برنامه‌ی Shark Tank از شبکه‌ی ABC حضور پیدا کرده است، می گوید: راز موفقیت وقتی تازه وارد …