تصمیمات خشن را موثر و انسانی اجرا کنید

تصمیمات خشن را به شیوه های موثر و انسانی اجرا کنید     گرفتن تصمیمات سخت در طول دوران مدیدیت خود بارها و بارها مجبور به گرفتن تصمیمات سخت، خشن و ناخوشایند خواهید بود،در این میان مدیران زیادی هستند که این تصمیمات را به طرز وحشتناکی به اجرا میگذارند و …