قدرت تحمل اشتباه

چگونه قدرت تحمل اشتباه را در خودمان افزایش دهیم؟ چگونه قدرت تحمل اشتباه را در خودمان افزایش دهیم؟با ما همراه بمانید: ◊از اشتباه کردن نترسید، اشتباهات خود را قبول کنید و از آن‌ها پند بگیرید،بدترین کار در رابطه با اشتباهات این است که سعی کنیم به هر طریقی از وقوع …