اطلاعاتی در مورد واژه مهندس

مهندس کیست؟ مهندس کیست؟با ما همراه بمانید: ♦مهندس در معنای لغوی، به کسی گفته می شود که علم هندسه را خوب بداند. ♦در کل، مهندس “Engineer” در اکثر کتاب های مرجع جهان به كسي كه راه حل مشکل “Problem Solving ” را خوب بداند گفته شده است. ♦مهندس کسی است …

مهندس کیست؟

مهندس کیست؟       -مهندس در معنای لغوی، به کسی گفته می شود که علم هندسه را خوب بداند. -در کل، مهندس “Engineer” در اکثر کتاب های مرجع جهان به كسي كه راه حل مشکل “Problem Solving “را خوب بداند گفته شده است. -مهندس کسی است که برای هر …