حوزه کاری مهندس صنایع تلفیقی از مدیریت و مهندسی

حوزه کاری مهندس صنایع تلفیقی از مدیریت و مهندسی است   از مهم ترین زمینه های کاری که مهندس صنایع با آن درگیر است می توان به موارد زیر اشاره کرد : مدیریت تولید : مهندسان تولید در راستای کسب مزیت هایی در رقابت های جهانی از مهندسی شیمی، مهندسی …

هر مهندس صنایع چه چیزهایی باید بداند؟

هر مهندس صنایع چه چیزهایی باید بداند؟  قسمت اول از دو قسمت مهندسی صنایع اساسا جعبه‌ابزاری از تکنیک‌ها و مهارت‌هاست که می‌تواند به طور مجازی برای هر یک شرکت یا صنعتی بکار برده شود، پس از نقطه نظر تکنیک یک مهندس صنایع می‌تواند با یادگیری موارد زیر شروع کند:  آمار …