آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟

آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟ آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟ با ما همراه بمانید:  ♦ امروزه مدیرعامل ۷ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ دنیا مهندس هستند،کدام ویژگی در مهندسان باعث شده است که این افراد مهارت‌های رهبری داشته باشند؟ جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر …

آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟

آیا مهندسان مدیران بهتری هستند؟       امروزه مدیرعامل ۷ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ دنیا مهندس هستند. کدام ویژگی در مهندسان باعث شده است که این افراد مهارت‌های رهبری داشته باشند؟ در گذشته مردم معتقد بودند که برای مدیرعامل شدن باید مدرک مدیریتی یا مالی داشته باشند. اما …