ما چگونه یاد می گیریم؟

ما چگونه یاد می گیریم؟ متن زیر مطالبی را در مورد ما چگونه یاد می گیریم؟ ارائه می نماید: یادگیری 4 مرحله دارد،در مرحله اول نمی دانیم که نمی دانیم. حتی لزوم دانستن و این که چرا باید یاد بگیریم را هم نمی دانیم، لذا به دنبال یادگیری نیستیم و …