مهارت حل مساله

 مهارت حل مساله  مهارت حل مساله را در متن زیر میتوانید دنبال بفرمایید: بخش ۲ ابزارهای عمومی حل مساله: 2- استدلال القایی یا Inductive reasoning ♦ استدلال القایی به معنای این است که برخی ازمشاهدات محدود و مورد نیاز از یک محیط را به کل محیط های دیگر عمومیت دهیم، …

مهارت حل مساله

مهارت حل مساله بخش 1 ♦ یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز هر مدیر، مهارت حل مساله است. قصد داریم از امروز در چند پست آموزشی مهارت های حل مساله را برای شما ارایه نماییم. مساله چیست؟ هنری کایزر از مساله به عنوان فرصت هایی یاد میکند که لباس …