لااقل مایوس نکنید(سازمان ها)

لااقل مایوس نکنید(سازمان ها) تشویق به کار انسان در کل برای اینکه بتواند کارش را عالی انجام دهد و در این کار مداومت داشته باشد به تشویق احتیاج دارد، این اصل را هرگز فراموش نکنید.   مایوس کردن برخی مدیران علاوه بر اینکه تشویق نمی کنند مایوس هم می کنند، …