مشتری مداری بودن

مشتری مداری بودن متن زیر در مورد مشتری مداری بودن مطالبی را ارائه می نماید: قسمت بعدی استولئونادر مدیر یکی از مراکز بزرگ اقتصادی دوقانون را به کارکنان خود توصیه می‌کند: جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با …