منتظر انگیزه دادن رئیس نباشید!

منتظر انگیزه دادن رئیس نباشید!     -خبر بد این است که برخی از رهبران الهام‌بخش نیستند خبر خوب آن است که می‌توانید خودتان رهبر خودتان باشید و با برانگیختن خودتان، همچنان نسبت به اهدافتان متعهد باشید و مهارت‌های خود را بهبود دهید. -برای این کار باید بدانید که چه …