منابع (ایزو 9001)

منابع (ایزو 9001) شرکت ……. منابع لازم برای انجام فرآیندهای خود را تعیین و تامین  کرده است. فرآیند اصلی از سازمان برون سپاری کامل نمی شود . عملکرد ارائه دهندگان بیرونی در بخش کالا و خدمات تحت کنترل می باشد. زیر ساخت های لازم تهیه شده و جهت اطمینان از …