ممیزی ایزو 9001

ممیزی ایزو 9001 متن زیر به صورت تخصصی در مورد ممیزی علی الخصوص ممیزی ایزو 9001 می باشد، با ما همراه باشید. همانطور که میدانید کنار مبحث اجرا و مشاوره ایزو 9001 یکی از موارد بسیار مهم و اساسی انجام بررسی و ممیزی می باشد. در چرخه دمینگ ، مرحله …

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی ممیزی صدور گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با …

ممیزی چیست؟

ممیزی چیست؟ ممیزی یک بررسی و ارزیابی عینی اظهارات مالی یک سازمان است تا اطمینان حاصل شود که سوابق نماینده منصفانه و دقیق از معاملات مورد نظر خود هستند. این می تواند توسط کارمندان سازمان و یا خارج از سوی شرکت خارجی انجام شود. IRS می تواند حسابرسی برای تأیید …

ممیزی چیست

ممیزی چیست این مقاله با عنوان ممیزی چیست اطلاعات جامعی را در مورد ممیزی ارائه می نماید. فرآیند  سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی یادآوری 1: ممیزی می تواند ممیزی داخلی (شخص اول) یا ممیزی خارجی …