چالش در مدیریت نسل هزاره

چهار چالش در مدیریت نسل هزاره چهار چالش در مدیریت نسل هزاره را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   مدیران کسب‌وکار در مصاحبه‌های مختلف، مهارت نسل هزاره را در کار کردن با تکنولوژی دیجیتال، راحتی به‌کار بردن نوآوری و تنوع، خلاقیت و تمایل به رویارویی با چالش‌ها و …