سخنان عجیب مدیرعامل آمازون

سخنان عجیب مدیرعامل آمازون سخنان عجیب مدیرعامل آمازون را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: خطاب به کارمندانش: یک روز ورشکست می شویم! ←جف بیزوس در جریان یک جلسه هفتگی خطاب به کارکنان خود سخنانی عجیب و قابل تامل گفت،سخنانی که بازتابی گسترده در رسانه ها داشت،جف بیزوس در …