چالش بزرگ شرکت آمازون و درس هایی از آن برای کسب و کارمان

چالش بزرگ شرکت آمازون و درس هایی از آن برای کسب و کارمان:       در سال ۲۰۰۰ شرکت آمازون مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر امتحان سختی را پس داد. امتحانی که در ان بسیاری از شرکت‌های اینترنتی ورشکسنت شده یا با شرکت‌های بزرگتر ادغام شدند.(بحران معروف حباب اینترنتی …