مقاله 94 کیلومتر

مقاله 94 کیلومتر       هلند، این کشور کوچک، دنیا را تغذیه می‌کند‼️ هلند، کشوری کوچک، با 17 میلیون جمعیت به دومین صادرکننده محصولات غذایی جهان تبدل شده است‼️این کشور تقریباً از تمامی منابعی که برای کشاورزی در مقیاس بزرگ لازم است محروم است؛ هلند دومین صادرکننده محصولات کشاورزی …

مقاله 94 کیلومتر

مقاله(94 کیلومتر)     هلند، این کشور کوچک، دنیا را تغذیه می‌کند‼️ هلند، کشوری کوچک، با 17 میلیون جمعیت به دومین صادرکننده محصولات غذایی جهان تبدل شده است‼️ این کشور تقریباً از تمامی منابعی که برای کشاورزی در مقیاس بزرگ لازم است محروم است؛ هلند دومین صادرکننده محصولات کشاورزی غذایی …