سکته سازمانی

سکته سازمانی     جریان اطلاعان به مانند جریان خون در نوعی نگاه استعاری به سازمان و مدیریت، ارتباطات اثربخش «قلب مدیریت» است. در این نگاه استعاری، جریان اطلاعات در سازمان مانند جریان خون در بدن انسان است. از طریق قلب مدیریت، اطلاعات به سرتاسر سازمان انتقال می‌یابد و به …

احساس مسئولیت همگانی

احساس مسئولیت همگانی این مقاله در مورد احساس مسئولیت همگانی می باشد با ما همراه شوید: احساس مسئولیت همگانی اینکه همه در یک سازمان احساس مسئولیت عمومی در باره همه آنچه در سازمان می گذرد داشته باشند از ایده آلهای هر مدیری می باشد . در اکثر گفتگوها در مورد …