آیا وفاداری به سازمان مفهومی از مد افتاده است؟

آیا وفاداری به سازمان مفهومی از مد افتاده است؟     شرکت خودروسازی رنو شرکت خودروسازی رنو یکی از کارمندان خود به نام «میشل بالتازارد» را بعد از 31 سال کار درآن شرکت اخراج کرد. این کارمند پس از آن اخراج شد که مسوولان شرکت وی را با یک قضیه …